SERWIS OPROGRAMOWANIA ABAK

19.03.2020

Z dniem 1 kwietnia będzie dostępna NOWA wersja programu ABAK , zawierająca mechanizm wymiany stawki używanej istniejącej na nową wg. nowej matrycy Vat. 

-------------------------------------------------------------------------------

31.12.2019 

Z dniem 1 stycznia 2020r wprowadzone zostają pakiety subskrypcji typu e-learning. 

-------------------------------------------------------------------------------

01.12.2018

Dokumentacja licencyjna oprogramowania ABAK 

W przypadku zauważenia braku oryginału Umowy Licencyjnej z numerem należy zgłosić się do działu technicznego Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. o wydanie duplikatu. 

Od dnia 1 marca 2019r elektroniczne potwierdzenia legalności posiadanej licencji programu ABAK jak też elektroniczne duplikaty Umów Licencyjnych nie będą generowane.

-------------------------------------------------------

Wsparcie techniczne dla oprogramowania Abak świadczone jest przy wykorzystaniu sesji zdalnych.

Nie ma potrzeby wynajmowania lokalnych serwisantów którzy bardzo często nie mają pojęcia o serwisowaniu programu Abak. Niejednokrotnie doprowadzają do niepotrzebnych awarii lub pozbawiają klientów baz danych.

Zdalny serwis jest jednym z kilku sposobów skorzystania z naszej pomocy w razie kłopotów z eksploatacją programów. Umożliwia bezpośredni dostęp serwisantów do komputera Klienta bez względu na lokalizację komputerów. 

Zalety zdalnego serwisu:  szybkość reakcji serwisowej, obniżenie kosztów serwisu, dostępność serwisu bez względu na lokalizację, zdalny serwis jest dostępny dla wszystkich naszych programów, jedynym warunkiem jest dostęp do internetu.

Na czym polega zdalny serwis

Połączenie odbywa się za pomocą programu TeamViewer. Od 20.01.2012 r program TeamViewer jest dołączany do wersji instalacyjnej naszych programów, wtyczkę serwisową można również pobrać ze strony www.xbase.pl Okno zdalnego serwisu wywołuje się z menu programu Pomoc/zdalny serwis

Ile kosztuje

Program TeamViewer jest bezpłatny przez cały okres użytkowania.

Usługi zdalnego serwisu są płatne.

Koszty sesji zdalnych zależne są od posiadania lub nie umowy serwisowej.

Jak korzystać z programu TeamViewer

Skontaktuj się z naszym serwisem - opisz problem, ureguluj płatność za wybraną usługę

Uruchom program TeamViewer.

Podaj serwisantowi "Twój ID" i "Hasło" widoczne na ekranie komputera. Po chwili rozpoczniemy reazlizację usługi.

-------------------------------------------------------------------------------

Od dnia 1 stycznia 2016 roku obowiązuje nowy cennik opłat. Widoczny po zalogowaniu się użytkownika oraz na stronie internetowej w dziale oprogramowanie

-------------------------------------------------------------------------------

Lipiec 2015r ropoczęto przygotowanie do wprowadzenia systemu operacyjnego Windows 10

-------------------------------------------------------------------------------

Od stycznia 2015r oprogramowanie Abak weryfikuje prawa dostępu do aktualizacji

-------------------------------------------------------------------------------

W grudniu 2014r zakończono pracę nad eliminacją z użytku nielegalych kopii programów Abak

-------------------------------------------------------------------------------

W listopadzie 2014r  ukazała się nowa wersja programów 14.11    

Programy z Linii ABAK pozyskały Nowa Super funkcję!  

Teraz już nie nie musisz wpisywać danych kontrahentów do kartotek, jedno przyciśnięcie klawisza w programie a dane z GUS, bez błędów i pomyłek zostaną przeniesione do twojej Faktury. 

Sprawdź jakie do Wygodne!

Zainstaluj wersję 14.11 lub złóż zamówienie na dostarczenie aktualizacji jeśli zakończył Się Twój okres abonamentowy

-------------------------------------------------------------------------------

WAŻNA INFORMACJA dla posiadaczy systemu operacyjnego Windows XP

W miesiącu kwietniu 2014r udostępnione zostaną specjanie przygotowane wersje ratunkowe dla programów z serii Abak przeznaczone dla użytkowników których systemem operacyjnym jest system Windows XP.

-------------------------------------------------------------------------------

Od dnia 1 stycznia 2014 r obowiązują nowe zapisy ustawy dotyczące zasad wypisywania dokumentów sprzedaży. Zalecamy Użytkownikom programów Abak instalowanie systematyczne aktualizacji – bo to one właśnie wprowadzą zmiany do programów.

-------------------------------------------------------------------------------

Od dnia 1 stycznia 2013 r zaczną obowiązywać inne zasady wystawiania Faktur Vat , oraz częściowo zmieniają się stawki vat dla produktów.
Zalecamy Użytkownikom programów Abak instalowanie systematyczne aktualizacji – bo to one właśnie wprowadzą zmiany do programów.

-------------------------------------------------------------------------------
Natomiast Użytkownikom którym wygasły abonamenty aktualizacyjno-serwisowe i pobieranie nowych aktualizacji stało się niemożliwe
zalecamy kontakt z działem serwisu producenta lub działem handlowym – celem wznowienia abonamentów.

Opłacanie abonamentu aktualizacyjno-serwisowego daje gwarancję iż żadne zmiany przepisów Państwa nie zaskoczą jak też że programy Abak
będą pozyskiwały nowe funkcje i stabilnie będą działać na wszystkich nowych systemach Windows.

-------------------------------------------------------------------------------

Od dnia 15 maja 2012 roku wersja programów Abak kontroluje wpisy o numerach licencji użytkowników programów. Wypowiadamy walkę nielegalnemu udostępnianiu programu - łamaniu warunków Umowy Licencyjnej. 

-------------------------------------------------------------------------------

Wersja 4 programów Amber, Amber Biznes, Silver, Silver Biznes i Gold jest dedykowana pod systemy operacyjne

Windows XP, Vista, Windows 7

Inne systemy operacyjne nie są obsługiwane

-------------------------------------------------------------------------------

UWAGA !!!!!

15 listopada 2010 nastąpi premiera nowej wersji programów z linii ABAK.

WERSJA 4

-------------------------------------------------------------------------------

Bardzo ważna informacja !!!!

Wiadomość do użytkowników programów z linii Abak !!!!!!!!!!!

Ostatnia wersja dająca możliwość przeniesienia zawartości bazy danych ze starszych programów ma numer

1.95.1 , jako ostatnia pracuje z systemem Win98.

Wersja 1.95.1 dostępna jest do dnia 14 listopada do pobrania z kont użytkowników lub otrzymanych linków.

-------------------------------------------------------------------------------

1 sierpnia 2010

W miesiącu sierpniu zostanie udostępniona użytkownikom programów wersja 1.95.1 - ostatnia wersja pracująca na systemie  Windows 98.

Wersja 1.95.1 jest ostatnią wersją z możliwością zabezpieczenia bazy danych do importu do wersji 4.

-------------------------------------------------------------------------------

1 kwietnia 2010

W związku z dużą liczbą użytkowników którzy nie podali adresu e-mail podczas dokonywania rejestracji licencji nabytego programu, prosimy o uzupełnienie danych.

Brak adresu e-mail utrudnia dostarczanie ważnych informacji użytkownikowi.

-------------------------------------------------------------------------------

1 marca 2010

Informujemy iż od dnia 1 marca 2010 będziemy w cyklach 30 dniowych w postaci wiadomości e-mail informować o konieczności pobierania kolejnych wersji aktualizacji programów.

Konieczne jest to przygotowania programu do wykonania importu danych do wersji najnowszej jak ukaże się w listopadzie 2010r

-------------------------------------------------------------------------------

1 stycznia 2010

Producent programów Abak zaprzestaje z dniem 1 listopada 2010 aktualizowanie programów z lat 2000 - 2009.

Jest to związane z wydaniem nowych wersji programów - wersja 4 linni Abak.

Użytkownicy programów aby kontynuować pracę na programach w kolejnych latach zobowiązani są do zainstalowania aktualizacji programu conajmniej do 30 października 2010r.

szczegółowych informacji udziela dział serwisu tel. 32 370-23-43 ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

-------------------------------------------------------------------------------

Gdzie dowiedzieć sie co zmieniło się w programach Abak ?

Zmiany wprowadzane do programów Abak opisane są
pod odnośnikiem " Zmiany " znajdującym się obok pliku aktualizacji.


-------------------------------------------------------------------------------

Cennik

Zrzut_ekranu_2023-01-11_o_15.40.44.png 

 

 

CENNIK USŁUG SERWISOWYCH 

W cenniku podano ceny brutto  ABAK AMBER  ABAK SILVER 

 ABAK GOLD

Pominięcie kolejki *  100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł
Usługa konsultacja telefoniczna  - weryfikacja zgłoszenia podczas rozmowy telefonicznej  50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł
Instalacja plików programu / aktualizacji ** nie zawiera opłaty za jednorazową sesję zdalnego serwisu 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł
Jednorazowa sesja zdalna *** 39,00 zł 39,00 zł 39,00 zł
Usługa uruchomienia programu – przy komunikacie „błąd połączenia z bazą danych” **** nie zawiera opłaty za jednorazową sesję zdalnego serwisu 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł
Przeszukiwanie zasobów użytkownika w celu odzyskania plików baz danych nie zawiera opłaty za jednorazową sesję zdalnego serwisu 90,00 zł 90,00 zł 90,00 zł
Weryfikacja zgłoszenia serwisowego wg zlecenia użytkownika w oparciu o dostarczony plik bazy danych 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł
Naprawa błędu w danych – wg zlecenia użytkownika 300,00 zł 300,00 zł 300,00 zł
Konfiguracja funkcjonalności komputera – PDF * - nie zawiera opłaty za jednorazową sesję zdalnego serwisu 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł
 Weryfikacja zgłoszenia w zakresie niezgodności w Inwentaryzacji - w oparciu o opis oraz dostarczony plik bazy danych   n.d  200,00 zł  200,00 zł
       

Pominięcie kolejki * – daje możliwość wykonania zgłoszenia serwisowego powiązanego z usługą zdalnego serwisu z pominięciem terminarza serwisowego – serwisant podejmie pracę  w godzinach pracy działu technicznego, 

** - instalacja programu / lub plików aktualizacji w lokalizacji standardowej zalecanej przez producenta, nie zawiera opłaty zdalnego serwisu ani też przeszukiwania zasobów dla odzyskania pliku bazy danych, wymuszona przez "system operacyjny" instalacja w innej lokalizacji dopłata 100% ceny usługi standardowej

*** - polega na podłączeniu się serwisanta do komputera użytkownika programu – opłata pobierana jest za każde połączenie

**** - dotyczy usunięcia nie prawidłowej bazy danych i uruchomienie programu na wskazanej kopii lub bazie startowej - nie zawiera opłaty za jednorazową sesję zdalnego serwisu

Konfiguracja funkcjonalności komputera – PDF * - po wykonaniu konfiguracji dział techniczny nie ponosi odpowiedzialności za zmiany jakie mogą nastąpić na komputerze użytkownika wynikające z jego użytkowania oraz instalowania aktualizacji systemowych lub innego oprogramowania.

 

REGULAMINY

Licencjonowanie i odpowiedzialność.

Licencjodawca i producent oprogramowania Abak oświadcza iż dostarczane oprogramowanie jest wolne od wad.  Nie daje jednak tym samym gwarancji na poprawne działanie oprogramowania w sytuacji gdy wadliwe działanie jest wynikiem :

– okoliczności leżących po stronie użytkownika tj. ustawienia komputera, specyfikę Systemu operacyjnego oraz innego oprogramowania zainstalowanego na komputerze użytkownika

– użytkowania oprogramowania niezgodnie z dokumentacją

– połączenia lub współużytkowania Programu z innym oprogramowaniem nie zaakceptowanym przez producenta ,

– ingerencji innych osób niż upoważnieni przedstawiciele producenta,

– działania wirusa komputerowego,

– działania sił zewnętrznych,

– działania siły wyższej

Użytkownik ma obowiązek przed dokonaniem instalacji programu Abak, przygotować komputer z dedykowanym dla instalacji programu systemem operacyjnym Windows, dokonać odpowiedniej konfiguracji oprogramowania antywirusowego w celu zabezpieczenia poprawnego zainstalowania, uruchomienia oraz działania programu Abak

Licencjodawca i producent oprogramowania Abak nie odpowiadają za żadne szkody, zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie, rzeczywiste i utracone korzyści, materialne i niematerialne wynikłe z użytkowania Programu, wad Programu, niedopasowania Programu do specyficznych potrzeb użytkownika, wykraczających poza instrukcję obsługi/użytkownika.

W szczególności wyłączona jest odpowiedzialność za pośrednie lub bezpośrednie uszkodzenia na zdrowiu, stratę w zyskach, przerwanie pracy, stratę informacji lub jakąkolwiek stratę, wynikającą z użytkowania lub niemożności użytkowania Programu, utratę możliwości prowadzenia działalności, utratę reputacji, utratę, zniszczenie lub uszkodzenie danych.

Licencjodawca i producent oprogramowania nie ponosi odpowiedzialności za błędy, szkody, nie możność wykorzystywania oprogramowania w związku z postępowaniem wbrew instrukcjom oraz działaniem podmiotów tj. serwisantów oraz informatyków wynajmowanych przez Użytkownika programu. 

Dedykowane systemy operacyjne Windows w roku 2021 / 2022 dla wykorzystania oprogramowania Abak : Windows 10 ; Windows 11

Dostawca oprogramowania Abak nie gwarantuje spełnienia wszeklich oczekiwań Użytkownika programu.

Nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wykorzystania wszystkich funkcji programu , w szczególności w przypadku gdy konieczna jest specyficzna konfiguracja dodatkowego oprogramowania lub urządzeń na komputerze Użytkownika.

Dostawca oprogramowania Abak nie ponosi odpowiedzialności za działanie połaczeń internetowych z Bazą Internetową Regon, tabelą kursów NBP.

Nie odpowiada za brak możliwości automatycznego pobrania pliku aktualizacji programu przez sieć internet administrowaną przez Użytkownika.

Dostawca oprogramowania Abak nie ponosi odpowiedzialności za działanie oprogramowania antywirusowego itp. uniemożliwiającego pobieranie lub instalację plików programu Abak ( konfiguracja oprogramowania oraz zabezpieczeń na komputerze Użytkownika leży wyłącznie po stronie Użytkownika ). 

 

REGULAMIN SUBSKRYBCJI I USŁUG DODATKOWYCH

1. W ramach nabycia uprawnień licencyjnych oprogramowania Abak użytkownik pozyskuje 120-dniowy nieodpłatny GWARANCYJNY dostęp on-line do pobierania plików ukazujących się w w/w okresie aktualizacji oprogramowania Abak. Datą początkową od której rozpoczyna się naliczanie 120 dni jest data nabycia uprawnień licencyjnych.

2. Pliki aktualizacji oprogramowania dostępne są w serwisie www.xbase.pl . Pliki instalacyjne jak też pliki aktualizacji dedykowane są wyłącznie dla wspieranych przez Microsoft systemów operacyjnych Windows. Instalowanie plików na innych niż wspierane wersje systemów operacyjnych Windows, Użytkownik wykonuje wyłącznie na własną odpowiedzialność bez gwarancji prawidłowego działania programu Abak.

3. Użytkownik pozyskuje dostęp automatycznie po dokonaniu rejestracji uprawnień licencyjnych w serwisie www.xbase.pl

4. Logowanie do konta użytkownika wymaga wprowadzenia loginu. Jako login automatycznie ustanawiany jest numer NIP użytkownika.

5. W okresie 120 dni trwania dostępu startowego użytkownik ma możliwość nie odpłatnie skorzystać z pomocy przy instalacji programu 

6. Wyłączone z pozyskania nie odpłatnej pomocy instalacji są uprawnienia licencyjne nabywane przez użytkowników oprogramowania Abak którzy wykorzystywali oprogramowanie dotychczas bez opłaconych uprawnień tzw. legalizacja piractwa

7. Subskrypcje oraz pakiety usług TeleOpiekun, TeleExpert , udostępniane są wyłącznie użytkownikom których oprogramowanie Abak w momencie aktywacji pakietu pracuje poprawnie i nie wymaga interwencji serwisu mającej na celu przywrócenia poprawnego działania programu.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DZIAŁU TECHNICZNEGO

Usługi działu technicznego świadczone są wyłącznie użytkownikom legitymującym się uprawnieniami korzystania z oprogramowania Abak.

Dział Wsparcia Technicznego jest dostępny dla użytkowników oprogramowania Abak w dniach poniedziałek – piątek, za wyłączeniem dni świątecznych oraz dni ogłoszonych komunikatem zamieszczanym w serwisie xBase.pl w dziale Aktualności jako dni nie pracujące lub zmienione godziny pracy.

1. W przypadku zgłoszenia potrzeby interwencji działu technicznego przez użytkownika niezarejestrowanego w serwisie xBase.pl jako posiadacza uprawnień do korzystania z oprogramowania Abak, działu technicznego podejmuje interwencję wyłącznie po uregulowaniu opłat licencyjnych i opłaceniu zamówionych usług.

2. W ramach pakietu startowego przewidziane są usługi : instalacja programu po zakupie, uruchomienie, uzupełnienie wpisu numeru uprawnień  oraz pomoc przy pobraniu aktualizacji. Inne rodzaje usług dział techniczny xBase.pl świadczy odpłatnie.

3. Po wyczerpaniu puli usług nieodpłatnych użytkownik ma możliwość korzystania z usług działu technicznego i wnoszenia opłat zgodnie z Cennikiem Usług Serwisowych.

4. Dział Techniczny xBase.pl umożliwia użytkownikom korzystanie w usługi Serwisu Zdalnego * jednak nie narzuca korzystania z tego rodzaju usługi.

5. Dział Techniczny xBase.pl gwarantuje podjęcie realizacji zgłoszonej interwencji serwisowej drogą mejlową w terminie do 3 dni roboczych za wyłączeniem zgłoszenia Pominięcie kolejki  lub Pali się których zakres opisano w regulaminie usługi

6. Inne usługi, świadczone przez dział techniczny xBase.pl na rzecz użytkownika, a wykraczające poza zakres usług zawartych w abonamentach, odbywają się wyłącznie na podstawie opłaconego zamówienia. Zamówione usługi realizowane są zgodnie z kalendarzem, po rezerwacji terminu przez Zamawiającego. Zamówioną usługę uznaje się za odebraną przez Zamawiającego, w momencie wykonania usługi na komputerze Zamawiającego jak też po odesłaniu zamówionych maretiałów lub plików do Zamawiającego na wskazany adres e-mail. Jednocześnie dział techniczny zastrzega iż uznaje usługę dostarczoną / wykonaną, w sytuacji gdy Zamiawiajacy dwukrotnie zarezerwuje termin wykonania usługi i nie zawiadomi działu techniczneg o konieczności zmiany terminu na conajmniej 1 dzień przed zarezerwowanym terminem, oraz nie udostępni działowi technicznemu połączenia z komputerem docelowym na którym miała być realizowana usługa. 

7. Usługa serwisu zdalnego świadczona jest przy wykorzystaniu bezpiecznego połączenia z komputerem użytkownika przy zastosowaniu wtyczki serwisu zdalnego, której uruchomienie może odbyć się bezpośrednio w pomocy oprogramowania Abak lub z serwisu xBase.pl. Inne rodzaje połączenia zdalnego niż opisane nie są realizowane.

8. Wszelkie zgłoszenia serwisowe należy kierować wyłącznie do Działu Wsparcia Technicznego.

9. Pliki przeznaczone do weryfikacji lub importu należy dostarczać wyłącznie do Działu Wsparcia Technicznego.

10. Świadczenie usług serwisu na oprogramowaniu Abak przez podmioty nie uprawnione jest nie dopuszczalne. Jedynym uprawnionym do świadczenia takich usług jest :  Dział Wsparcia Technicznego xBase.pl oraz umocowany przedstawiciel legitymujący się uprawnieniami wydanymi po wykupieniu Pakietu Serwisowego.

INFORMACJE NIEZBĘDNE dla PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA SERWISOWEGO

1.NAZWA I NUMER NIP UŻYTKOWNIKA

2.NUMER UMOWY LICENCYJNEJ KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE ( w przypadku wykorzystywania wielu umów licencyjnych )

3.OPIS ZGŁASZANEGO PROBLEMU

4.NUMER WERSJI PROGRAMU ABAK W KTÓREJ OPISANY PROBLEM WYSTĘPUJE

5.CZY PLIK BAZY DANYCH ZOSTAŁ DOŁĄCZONY DO ZGŁOSZENIA

6.IMIĘ I NAZWISKO OSOBY SKŁADAJĄCEJ ZGŁOSZENIE ORAZ NUMER TELEFONU KONTAKTOWY

 

 

ABAK Silver Biznes

 • zastosowanie
 • aktualizacje
 • cennik
 • odpowiedzi

 • slides abak silver k5 600 nbSilver wersja Biznes – program do prowadzenia sprzedaży i zakupu w firmach usługowo-handlowych z  koniecznością wykorzystywania magazynu towarów oraz generowania inwentaryzacji. Silver wersja Biznes współpracuje z drukarkami fiskalnymi oraz czytnikiem kodów kreskowych. Podobnie jak wersja Silver posiada możliwość prowadzenia sprzedaży w wybranej walucie innej niż złoty.

  Jednak na szczególną uwagę zasługuje funkcja przejmowania danych z baz innych stanowisk sprzedaży –  polecane rozwiązanie dla firm zatrudniających mobilnych przedstawicieli handlowych.  

  Wersja Silver Biznes jest wyposażona w bogato rozbudowany system rozliczeń Funduszu Promocji Rynku Rolnego.

  Wersja Silver Biznes posiada możliwość dokonywania sprzedaży i rozliczenia pobieranej akcyzy na węgiel wraz z pełną obsługą dowodów dostaw zwolnionych z akcyzy wraz z zestawieniami ackyzy pobranej i podlegającej rozliczeniu. • abakamber003 kopiowaniePoniżej lista najważniejszych kartotek programu Abak SILVER BIZNES:
  • Magazyn 
  • Kartoteka właściciela wystawcy z funkcją wielofirmowości*
  • Kartoteka kontrahent
  • Kartoteka jednostek miar
  • Kartoteka sposobów płatności 
  • Kartoteka rodzai transportu
  • Kartoteka VAT -u
  • Kartoteka walut
  • Kartoteka typów dokumentów zakupu
  • Kartoteka typów dokumentów magazynowych
  • Kartoteka cen

   


   
 • abaksilver032 kopiowanieWersja Silver Biznes poza dokumentami jakimi dysponuje wersja Silver, posiada:
  • Faktura VAT Zbiorcza do WZ
  • Automatyczne KP
 • abaksilver011

  Wersja Silver Biznes poza opcjami jakimi dysponuje wersja Silver, posiada:

  • Mechanizm synchronizacji baz danych
  • Obsługa drukarek fiskalnych Posnet i Novitus  abaksilver021
  • Inwentaryzacja
  • Obsługa czytnika kodów kreskowych
  • Mechanizm automatycznej zamiany stawek vat 
  • Mechanizm automatycznego przeliczania cen dla zmienionego vatu
  • 3-poziomy cen sprzedaży
  • Waluta inna niż PLN
  • Baza symboli PKWiU
  • Podpowiedź ile mam towaru na stani
  • Podpowiedź ceny zakupu towaru przy sprzedaży towaru
  • Automatyczny Duplikat Faktury vat
  • Podpowiedzi pominiętych numerów Faktur Vat
  • Nadanie dowolnego numeru faktury
  • Dowolna data wystawienia dokumentu np. Wstecz
  • Tworzenie wzoru numeracji dokumentów np. RR/MM,DD/MM/RRRR
  • Klasyfikowanie dokumentu opłacony bądź nieopłacony
  • Pobieranie zapłaty częściowej w dokumentach sprzedaży
  • Wiele wzorów wydruku dokumentów
  • Wydruki na każdym rodzaju drukarki (igłowa, laser, toner)
  • Kopia bezpieczeństwa
  • Logo firmy umieszczone na dokumentach - plik bmp
  • Nagłówek papieru firmowego – plik bmp
  • Wyszukiwanie dokumentów, typ/data
  • Wydruk uwag na dokumentach
  • Ukrywanie nieaktywnych towarów i kontrahentów
  • Przypisanie stałego rabatu kontrahentowi
  • Publikacja dokumentów do pliku PDF
  • Możliwość wysyłania dokumentów sprzedaży oraz zestawień pocztą elektroniczną

Aktualizacje

 Jak należy pobierać AKTUALIZACJE gdy wyświetla się komunikat o konieczności ich instalacji :

1. Wejść na konto Użytkownika tutaj : LOGOWANIE do POBIERANIA AKTUALIZACJI  ( NIEBIESKA KAFELKA PO PRAWEJ STRONIE )
2. Pobrać plik ( opis w kolorze zielonym ) w górnej części okna
3. Zapisać plik do pobranych lub do innego miejsca na komputerze
4. Sprawdzić przed instalacją aktualizacji czy program Abak jest wyłączony – podczas instalowania aktualizacji program nie może pracować – należy go wyłączyć
5. Uruchomić plik aktualizacji do instalacji
6. W przypadku blokowania uruchomienia pliku aktualizacji przez zapory Windowsa lub program antywirusowy – udzielić zgody na zapisanie i uruchomienie pliku 
Tutaj instrukcja obrazkowa jak to zrobić : INSTRUKCJA POBIERANIA AKTUALIZACJI ze strony www.xbase.pl 
Można również zamówić wykonanie aktualizacji przez serwis producenta ( usługa płatna w zależności od posiadanego pakietuserwisowego: 89,00 zł pakiet Sam Czytam , 27,30 zł TeleOpiekun, 0,00 zł TeleExpert )
Zamówienie wykonania usługi i ustalenie terminu realizacji : WYBIERZ TERMIN W KALENDARZU  

 

Informujemy iż w dniach 2 maja , 4 maja oraz 5 maja 2023r zaplanowany został urlop.  Działy : obsługi klienta jak i dział techniczny nie pracują.  Zapraszamy w poniedziałek 8 maja 2023 od godziny 10:00

Dział Handlowy pracuje oprogramowania Abak dniach poniedziałek-piątek w godzinach 10:00 -17:00,  tel. 731721100  wew 2 i 3

Dział wsparcia technicznego pracuje w dniach poniedziałek-piątek w godzinach 10:00-13:00 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 731721100 wew 1

Konsultacje telefoniczne z zakresu obsługi programu oraz jego funkcjonalności możliwe są w godzinach pracy działu technicznego dla użytkowników posiadających opłacone pakiety serwisowe TeleOpiekun lub TeleExpert.

Posiadacze pakietu Sam Czytam nie Dzwonię nie pytam proszeni są o korzystanie z materiałów ebook przygotowanych dla każdego zakresu funkcji w programach i dostępnych 24H w dziale Pytania i Odpowiedzi na stronie www.xbase.pl

Instrukcje obsługi programów znajdują się w serwisie internetowym www.xbase.pl w dziale Dla klienta / Pytania i odpowiedzi a filmowe instrukcje obsługi znajdują się w serwisie YouTube ABAK xBase

W ramach pakietów e-learning w panelu użytkownika zawarto do pobrania e-booki o tematyce podatkowej z zakresu obowiązujących przepisów, nadchodzących zmian w przepisach oraz tematyce szkoleniowej z zakresu pracy na programie Abak.

 pobierzaktualizacje

pobierzaktualizacje

 

 

Pytania i Odpowiedzi

 

  ABAK AMBER BIZNES   ABAK SILVER ABAK GOLD
 

 

ABAK AMBER

EBOOK DLA UŻYTKOWNIKA

 

 

ABAK SILVER

EBOOK DLA UŻYTKOWNIKA

 

ABAK GOLD

EBOOK DLA UŻYTKOWNIKA

2

 

Pobieranie aktualizacji lub instalatora programu ze strony www.xbase.pl 

   2

 

Rejestracja Nowej Wersji programu ABAK MAX                                                                      

 2

 

Uzupełnienie numeru Umowy Licencyjnej / wprowadzenie danych   wystawcy faktur

                                                                    2 Zakończenie okresu subskrybcji - odnowienie dostępu - Płatność on-line 
 2 Aktualizacja daty subskrybcji    2 Przygotowanie komputera do zdalnego serwisu
2

 

Pobieranie aktualizacji programu w czasie aktywnej subskrybcji program ABAK AMBER i SILVER

  2 Pobieranie aktualizacji programu w czasie aktywnej subskrybcji program ABAK GOLD
 2 Kopia zapasowa bazy danych faktur ABAK AMBER I SILVER     2 Kopia zapasowa bazy danych faktur ABAK GOLD
2  Przeinstalowanie programu / instalacja na nowym komputerze z zachowaniem bazy danych   2

 

Komunikat w programie " WYSTAWCA ZABLOKOWANY " co robić w takim  wypadku

2 Numeracja faktur od Nowego Roku - ustawianie numeru 1                                                                                                                                   2

 

Ustawianie numeracji faktur w styczniu 2023 na grudzień 2022  - wystawianie  faktur na poprzedni rok            

2

 

Ustawienie własnego wyglądu numeracji dokumentów  

  2 Weryfikacja kontrahenta Biała Lista Podatników Vat   
2

 

Zmiana Stawek Vat przy użyciu Matrycy wymiany stawek Abak Amber - Silver 

  2 Zmiana Stawek Vat przy użyciu Matrycy wymiany stawek Abak Gold  
2

Pobieranie z GUS danych kontrahenta, podczas wypisywania dokumentu sprzedaży

 

 

2

Pomocnik inwentaryzacji - ebook
2 Inwentaryzacja w programie ABAK SILVER   2 Inwentaryzacja w programie ABAK GOLD 
2

 

KODY grup towaru GTU, MPP  i inne nowe oznaczenia na dokumentach sprzedaży     

  2 Przypisanie kodu GTU do towaru Abak Gold
2

 

JPK_FA - Generowanie pliku ( zestawienie faktur do 5 lat wstecz ) na żądanie Urzędu Skarbowego w programie ABAK AMBER i SILVER 

  2

JPK_FA - Generowanie pliku ( zestawienie faktur do 5 lat wstecz ) na żądanie Urzędu Skarbowego w programie ABAK GOLD 

2

 

JPK_VAT - Generowanie pliku .xml z programu ABAK AMBER i SILVER

  2 JPK_VAT - Generowanie pliku .xml z programu ABAK GOLD
2

  

SPLIT PAYMENT oznaczenie faktur MPP w programie ABAK AMBER i SILVER   

  2 SPLIT PAYMENT oznaczenie faktur MPP w programie ABAK GOLD  
2

  

Wypisanie dokumentu sprzedaży - program AMBER / SILVER

  2 Wypisanie dokumentu sprzedaży - program GOLD
2

   

Dodawanie towaru / usługi - program AMBER / SILVER

  2 Dodawanie towaru / usługi - program GOLD
2

  

Sprzedaż w wielu walutach w programie Silver ( oddzielna numeracja dla każdej obsługiwanej waluty )

  2

 

Sprzedaż wyrobów objętych CN Dowody Dostaw / Zestawienia w programie    ABAK  SILVER

2

 

Faktura zakupu - wprowadzanie towaru do magazynu w programie ABAK SILVER

  2

 

Wypisywanie faktury końcowej do faktury zaliczki w programie Abak Amber i Silver

2 Faktura Nabywca / Odbiorca    2 Jak wypisać notę korygującą błąd w danych firmy - SILVER
2 Korekta faktury Vat w programie ABAK AMBER i SILVER   2

 

Tworzenie dokumentu Faktura Korekta do istniejącego dokumentu Faktury Korekty tzw. Korekta do Korekty - GOLD

2

 

Należności - oznaczanie opłaconych należności w programie ABAK AMBER oraz ABAK SILVER - weryfikacja nie opłaconych należności 

  2 Należności (opcja uproszczona) jak spłacać należności w programie ABAK GOLD
2 "Kolorowanie " należności program AMBER i SILVER      
2

 

Domyślny typ płatności GOTÓWKA / PRZELEW - jak ustawić w programie ABAK AMBER i SILVER

 

  2 Spłacanie należności ( poprzez moduł KASA/BANK ) w programie ABAK GOLD
2

 

Dokumenty kasa / bank w programie ABAK GOLD

  2

3 poziomy cen sprzedaży w ABAK GOLD - jak z nich korzystać ?

2

 

Tworzenie dodatkowych magazynów w programie ABAK GOLD

  2  Zestawienie dokumentów sprzedaży w programie ABAK AMBER i SILVER
2

 

Pobieranie aktualizacji programu w czasie aktywnej subskrybcji program ABAK AMBER i SILVER

  2 Pobieranie aktualizacji programu w czasie aktywnej subskrybcji program ABAK GOLD

 

 


 

Więcej artykułów…