ABAK SILVER

 • zastosowanie
 • aktualizacje
 • cennik
 • odpowiedzi

 •    Silver
   – program do prowadzenia sprzedaży i zakupu w firmach usługowo-handlowych z  koniecznością wykorzystywania magazynu towarów oraz generowania inwentaryzacji. 

  Silver współpracuje z drukarkami fiskalnymi oraz czytnikiem kodów kreskowych.slides abak silver k5 600 nb

  Posiada również możliwość prowadzenia sprzedaży w wybranej walucie innej niż złoty.
 • Poniżej lista najważniejszych kartotek programu Abak SILVER:abakamber003 kopiowanie
  • Magazyn
  • Kartoteka właściciela wystawcy z funkcją wielofirmowości*
  • Kartoteka kontrahent
  • Kartoteka jednostek miar
  • Kartoteka sposobów płatności
  • Kartoteka rodzai transportu
  • Kartoteka VAT -u
  • Kartoteka walut
  • Kartoteka typów dokumentów zakupu
  • Kartoteka typów dokumentów magazynowych
  • Kartoteka cen

   
 • Sprzedaż:abaksilver032 kopiowanie
  • Faktura Sprzedaży VAT
  • Faktura Zaliczka
  • Faktura Sprzedaży VAT Brutto,
  • Faktura Sprzedaży VAT Netto, 
  • Faktura Sprzedaży VAT Transport, 
  • Faktura Sprzedaży VAT Marża, 
  • Faktura Sprzedaży VAT MP
  • Faktura Sprzedaży VAT NP
  • Rachunek
  • Faktura VAT RR
  • Korekta Faktury Sprzedaży 
  • Dowód sprzedaży osobie fizycznej
  • Dokumenty WZ abaksilver034 kopiowanie
  • Specyfikacje 
  • Zamówienia 
  • Duplikat faktury vat
  • Automatyczna Nota Korygująca
  • Automatyczne KP

  Zakup:

  • Faktura Zakupu
  • Korekta Zakupu 
  • Faktura Zakupu Wewnętrzna Wewnątrzwspólnotowa dla dostaw z UE
  • PZ przyjęcie zewnętrzne
 • Zestawienia jakimi dysponuje wersja SILVER:abaksilver011
  • Historia cen towarów kontrahenta w jakich kupował wybrany towar 
  • Zestawienie sprzedaży dla odbiorcy 
  • Szczegółowe zestawienie dokumentów sprzedaży 
  • Zestawienie dokumentów sprzedaży uproszczone
  • Zestawienie księgowe sprzedaży
  • Zestawienie dokumentów zakupu
  • Zestawienie zakupów od dostawcy 
  • Szczegółowe zestawienie dokumentów zakupu
  • Zestawienie dokumentów zakupu uproszczone
  • Zestawienie księgowe zakupu
  • Obsługa drukarek fiskalnych Posnet i Novitus  abaksilver021
  • Inwentaryzacja
  • Obsługa czytnika kodów kreskowych
  • Mechanizm automatycznej zamiany stawek vat 
  • Mechanizm automatycznego przeliczania cen dla zmienionego vatu
  • 3-poziomy cen sprzedaży
  • Waluta inna niż PLN
  • Baza symboli PKWiU
  • Podpowiedź ile mam towaru na stani
  • Podpowiedź ceny zakupu towaru przy sprzedaży towaru
  • Automatyczny Duplikat Faktury vat
  • Podpowiedzi pominiętych numerów Faktur Vat
  • Nadanie dowolnego numeru faktury
  • Dowolna data wystawienia dokumentu np. Wstecz
  • Tworzenie wzoru numeracji dokumentów np. RR/MM,DD/MM/RRRR
  • Klasyfikowanie dokumentu opłacony bądź nieopłacony
  • Pobieranie zapłaty częściowej w dokumentach sprzedaży
  • Wiele wzorów wydruku dokumentów
  • Wydruki na każdym rodzaju drukarki (igłowa, laser, toner)
  • Kopia bezpieczeństwa
  • Logo firmy umieszczone na dokumentach - plik bmp
  • Nagłówek papieru firmowego – plik bmp
  • Wyszukiwanie dokumentów, typ/data
  • Wydruk uwag na dokumentach
  • Ukrywanie nieaktywnych towarów i kontrahentów
  • Przypisanie stałego rabatu kontrahentowi
  • Publikacja dokumentów do pliku PDF
  • Możliwość wysyłania dokumentów sprzedaży oraz zestawień pocztą elektroniczną