Jakie Oprogramowanie Wybrać

Opcje programów Abak Amber Silver Gold
Automatyczne kopiowanie danych kontrahentów z GUS do programu po numerze NIP + + +
Faktura Zaliczka, FV rozliczająca zaliczkę , Rachunek + + +
Faktura Vat dla towarów sprzedawanych na stawce Vat nie podlega + + +
Faktura Sprzedaży VAT, Brutto, Netto, Transport, Maża, MP + + +
Faktura VAT RR + + +
Korekta Faktury Sprzedaży + + +
Podpowiedzi pominiętych numerów Faktur Vat + + +
Specyfikacje + + +
Zamówienia + + +
Dowolna data wystawienia dokumentu  + + +
Tworzenie indywidualnego wzoru numeracji dokumentów np. RR/MM,DD/MM/RRRR + + +
Zestawienie opłacych/nieopłaconych dokumentów + + +
Oznaczanie dokumentu opłacony bądź nieopłacony + + +
Pobieranie zapłaty częściowej + + +
Wyświetlanie przeterminowanych należności na liście dokumentów kolorami + + +
Import danych kartoteki kontrahentów do pliku tekstowego pod kątem wysokości wykonanego obrotu + + +
Historia dokumentów kontrahenta  + + +
3-miejsca po przecinku (jednostka miary 0,003) + + +
Możliwość wysyłania dokumentów mailem ( po dokonaniu konfiguracji komputera ) + + +
Szczegółowe zestawienie dokumentów sprzedaży + + +
Zestawienie dokumentów sprzedaży + + +
Zestawienie księgowe + + +
Obsługa czytnika kodów kreskowych + + +
Kopia bezpieczeństwa + + +
Logo firmy umieszczone na dokumentach lub  obrazek w podsumowaniu  + + +
Wyszukiwanie dokumentów, typ/data + + +
Wydruk uwag na dokumentach + + +
Publikacja dokumentów do PDF  ( po konfiguracji komputera ) + + +
Wiele wzorów wydruku dokumentów + + +
Wydruki na każdym rodzaju drukarki (igłowa, laser, toner) + + +
Kartoteka właściciela/wystawcy bez ograniczeń ilości pozycji  + + +
Kartoteka kontrahent + + +
Kartoteka firm + + +
Kartoteka towaru i usług + + +
Kartoteka jednostek miar + + +
Kartoteka sposobów płatności + + +
Defiowanie rodzaju asortymentu towar/usługa + + +
Kartoteka stawek VAT zgodna z polskimi przepisami + + +
Możliwość zdefiniowania wpisów jakie mają się drukować na dokumentach + + +
Ukrywanie nieaktywnych towarów i kontrahentów + + +
Historia cen towarów kontrahenta w jakich kupował wybrany towar + + +
Zestawienie według siedziby odbiorcy + + +
Zestawienie ilości sprzedanego towaru za wybrany okres + + +
FV Odwrotne obciążenie,  + + +
Przypisanie rabatu kontrahentowi + +
Wybór miejscowości wystawienia dokumentu + + +
Współpraca z drukarkami fiskalnymi + + +
Paragon fiskalny + + +
Format daty na dokumencie miesiąc/rok + + +
Automatyczny Duplikat Faktury Vat   + +
Automatyczna Nota Korygująca   + +
Faktura Zakupu, Dokumenty WZ   + +
Korekta Zakupu   + +
Faktura Zakupu Wewnętrzna Wewnątrzwspólnotowa   + +
Zestawienie dokumentów zakupu   + +
Podpowiedź ile mam towaru na stanie   + +
Podpowiedź ceny zakupu towaru przy sprzeda¿y towaru   + +
Magazyn   + +
Inwentaryzacja   + +
3-poziomy cen sprzedaży   + +
Waluta inna niż PLN   + +
Kod sprzedaży/PLU   + +
Kartoteka kontrahent z podziałem na odbiorca/dostawca   + +
Kartoteka typów dokumentów zakupu   + +
Kartoteka typów dokumentów magazynowych   + +
Kartoteka walut   + +
Kartoteka cen   + +
Baza symboli l PKWiU/PKOB   + +
Inwentaryzacja bieżąca   + +
Grupowanie towaru w zestawieniach sprzedaży    + +
Akcyza węglowa i dowody dostaw    + +
Faktura zbiorcza generowana automatycznie do WZ   + +
KP generowane automatycznie do faktury   + +
Obsługa stanowisk sprzedaży/ RAPORT KASOWY   + +
Tworzenie zestawów , kompletów, skład karty dań/posiłków, gramatura/ilości w produktach     +
Wiele magazynów     +
Korekta do korekty     +
Dokumenty MM, RW, PW     +
Inwentaryzacja na wskazaną datę     +
Inwentaryzacja każdego magazynu osobno na wybraną datę      +
Przeliczanie jednostek miar, magazyn, zakup, sprzedaż     +
Kompletacja towaru / tworzenie zestawów     +
Duplikacja dokumentów     +
Przewalutowanie faktury     +
Moduł należności i zobowiązań     +
Kompensowanie należności i zobowiązań     +
Moduł kasa-bank     +
Automatyczna kopia bezpieczeństwa     +
Konta administratora i użytkownika     +
Przesyłanie kartoteki towarowej do kas fiskalnych Novitus     +
Wyliczanie ilości do wartości zakupu (np. Tankowanie za 50zł=x litrów)   +  +
Zestawienia dla FV RR rozliczające Fundusz Promocji Rynku Rolnego   +  
Opcja „naliczaj stan” +