ABAK GOLD

 • zastosowanie
 • aktualizacje
 • cennik
 • odpowiedzi

 • slides abak gold k5 600 nbGOLD to przede wszystkim nowoczesny interfejs, inuicyjna oraz łatwa nawigacja w systemie. Funkcje zastosowane w programie umożliwiają szybką i niezawodną obsługę działów sprzedaży małych, średnich oraz dużych firm handlowo-usługowych. Jest idealnym rozwiązaniem dla firm prowadzących działalność produkcyjną i serwisową. Dla firm które obsługują klientów pojedynczych i hurtowych.
  Kontakt z Użytkownikami naszych programów, analizowanie ich opinii, sugestii oraz wyjście naprzeciw potrzebom pozwoliły zaprojektować i oddać w ręce Użytkownika starannie przygotowany system sprzedaży. Rozwiązania zastosowane w programie zadowolą każdego nawet najbardziej wymagającego właściciela firmy. 
  Program powstał przy wykorzystaniu najnowszych narzędzi informatyki oraz w oparciu o najnowsze technologie. Jest to 32 bitowa aplikacja pracująca w środowisku Windows.
 • Wersja Abak GOLD poza dokumentami jakimi dysponują wersje AMBER I SILVER, posiada:2 okno dok sprzedazy
  Obsługa Dokumentów Sprzedaży
  • Dokumenty : Faktura VAT,MP,Pro-Forma 
  • Faktura brutto i netto
  • Faktura Vat Zbiorcza
  • Faktura wewnętrzna
  • Faktura marża
  • Faktura NP
  • Faktura Vat Transport
  • Faktura Vat Zaliczka
  • Faktura korekta / korekta do korekty
  • Rachunek
  • Sprzedaż detaliczna / Paragon
  • Korekta Wewnętrzna 
  • Specyfikacja
  • Zamówienie
  • Rezerwacja
  • KP, KW2 okno lista dok
  • BP, BW
  • Waluta inna niż PLN np. Euro, USD itp. ( podatek Vat wyliczany w złotówkach )
  • Duplikacja dokumentów
  • Faktura Abonamentowa
  Obsługa Dokumentów Zakupu
  • Faktuta Vat Wewnętrzna Wewnątrzwspólnotowa
  • Faktura Vat Zakupu
  • Faktura RR
  Obsługa Dokumentów Magazynowych
  • Możliwość sprzedaży towaru przed wpisaniem go do magazynu
  • Magazyny - zakupy ( deklarowanie dowolnej liczby i nazw magazyów )
  • Przeliczanie jednostek magazynowych
  • Kod sprzedaży / identyfikator towaru / PLU
  • Dokumenty PZ, WZ3 okno kartoteka towarow
  • Dokumenty MM
  • Dokumenty RW, PW
  • Dokumenty zwrotu od odbiorcy
  • Dokumenty zwrotu do dostawcy
  • Inwentaryzacja - Remanent dla każdego magazynu z wyznaczeniem daty jej wyliczenia na konkretny dzień
 • Wersja Abak GOLD poza dokumentami jakimi dysponują wersje AMBER I SILVER, posiada:
  • Zestawienia sprzedaży i zakupów (wraz z ich wydrukami)
  • Zestawienie księgowe
  • Zestawienia uproszczone i szczegółowe (kontrahent, towar, miejscowość, okres)
 • Wersja Abak GOLD poza dokumentami jakimi dysponują wersje AMBER I SILVER, posiada:4 okno podgladwydruku
  • Konta administratora i użytkownika (z podziałem dostępu do funkcji programu)
  • Raport kasowy
  • Możliwość użycia przelicznika należności za towar do ilości sprzedanego towaru
  • Obsługa stanowisk sprzedaży
  • Naliczania zysku od sprzedaży
  • Rozbudowany system rabatów i marż (kilka poziomów cen)
  • Zliczanie ilości sprzedanego towaru
  • Historia Kontrahenta
  • Miejsce na wpis nazwiska osoby wystawiającej i odbierającej dokument
  • Rodzaje płatności : karta, gotówka, przelew, kompensta, zaliczka, zapłata częściowa, spłata ze zobowiązania lub należności
  • Wykrywanie dłużnika przy kolejnym zakupie
  • Możliwość dopisywania potrzebnych jednostek miar, walut, stawek Vat – bez ograniczeń miejsc w kartotekach
  • Możliwość dopisywania rodzaji transportu, płatności itp – bez ograniczeń
  • Wszystkie kartoteki wolne od blokad miejsca ( nie trzeba usuwać wpisów aby wprowadzić kolejne )
  • Licencja użytkowania na 3 stanowiska
  • Program daje możliwość prowadzenia wielu firm ( wystawców ) - każdy wystawca korzysta ze swoich dokumentów przypisanych do własnych magazynów
  • Współpraca z Książką Przychodów i Rozchodów , Środki Trwałe, Lista Płac i Ewidencja przebiegu Pojazdu ( patrz lista produktów )
  • Waluta inna niż PLN np. Euro, USD itp.
  • NIP EUROPEJSKI
  • Archiwizacja danych, automatyczna aktualizacja
  • Import danych z programu AMBER; SILVER; SILVER BIZNES