Jakie Oprogramowanie Wybrać

Opcje Abak Amber Abak Amber Biznes Abak Silver Abak Silver Biznes Abak GOLD
Automatyczne kopiowanie danych kontrahentów z GUS do programu po numerze NIP + + + + +
Faktura Zaliczka, FV rozliczajca zaliczkę , Rachunek + + + + +
Faktura Vat dla towarów sprzedawanych na stawce Vat nie podlega + + + + +
Faktura Sprzedaży VAT, Brutto, Netto, Transport, Maża, MP + + + + +
Faktura VAT RR + + + + +
Korekta Faktury Sprzedaży + + + + +
Podpowiedzi pominiętych numerów Faktur Vat + + + + +
Specyfikacje + + + + +
Zamówienia + + + + +
Dowolna data wystawienia dokumentu  + + + + +
Tworzenie indywidualnego wzoru numeracji dokumentów np. RR/MM,DD/MM/RRRR + + + + +
Zestawienie opłacych/nieopłaconych dokumentów + + + + +
Oznaczanie dokumentu opłacony bądź nieopłacony + + + + +
Pobieranie zapłaty częściowej + + + + +
Wyświetlanie przeterminowanych należności na liœcie dokumentów kolorami + + + + +
Import danych kartoteki kontrahentów do pliku tekstowego pod kątem wysokości wykonanego obrotu + + + + +
Historia dokumentów kontrahenta  + + + + +
3-miejsca po przecinku (jednostka miary 0,003) + + + + +
Możliwość wysyłania dokumentów mailem ( po dokonaniu konfiguracji komputera ) + + + + +
Szczegółowe zestawienie dokumentów sprzedaży + + + + +
Zestawienie dokumentów sprzedaży + + + + +
Zestawienie księgowe + + + + +
Obsługa czytnika kodów kreskowych + + + + +
Kopia bezpieczeñstwa + + + + +
Logo firmy umieszczone na dokumentach lub  obrazek w podsumowaniu  + + + + +
Wyszukiwanie dokumentów, typ/data + + + + +
Wydruk uwag na dokumentach + + + + +
Publikacja dokumentów do PDF  ( po konfiguracji komputera ) + + + + +
Wiele wzorów wydruku dokumentów + + + + +
Wydruki na każdym rodzaju drukarki (igłowa, laser, toner) + + + + +
Kartoteka właściciela/wystawcy bez ograniczeń ilości pozycji  + + + + +
Kartoteka kontrahent + + + + +
Kartoteka firm + + + + +
Kartoteka towaru i usług + + + + +
Kartoteka jednostek miar + + + + +
Kartoteka sposobów płatności + + + + +
Defiowanie rodzaju asortymentu towar/usługa + + + + +
Kartoteka stawek VAT + + + + +
Możliwość zdefiniowania wpisów jakie mają się drukować na dokumentach + + + + +
Ukrywanie nieaktywnych towarów i kontrahentów + + + + +
Historia cen towarów kontrahenta w jakich kupował wybrany towar + + + + +
Zestawienie według siedziby odbiorcy + + + + +
Zestawienie ilości sprzedanego towaru za wybrany okres + + + + +
Automatyczny Duplikat Faktury  vat , FV Odwrotne obciążenie,  + + + + +
Przypisanie rabatu kontrahentowi + + + +
Wybór miejscowości wystawienia dokumentu   + + + +
Współpraca z drukarkami fiskalnymi   + + + +
Paragon fiskalny   + + + +
Format daty na dokumencie miesiąc/rok   + + + +
Dokumenty WZ     + + +
Automatyczna Nota Korygująca     + + +
Faktura Zakupu     + + +
Korekta Zakupu     + + +
Faktura Zakupu Wewnętrzna Wewnątrzwspólnotowa     + + +
Zestawienie dokumentów zakupu     + + +
Podpowiedź ile mam towaru na stanie     + + +
Podpowiedź ceny zakupu towaru przy sprzeda¿y towaru     + + +
Magazyn     + + +
Inwentaryzacja     + + +
3-poziomy cen sprzedaży     + + +
Waluta inna niż PLN     + + +
Kod sprzedaży/PLU     + + +
Kartoteka kontrahent z podziałem na odbiorca/dostawca     + + +
Kartoteka typów dokumentów zakupu     + + +
Kartoteka typów dokumentów magazynowych     + + +
Kartoteka walut     + + +
Kartoteka cen     + + +
Baza symboli l PKWiU/PKOB     + + +
Inwentaryzacja bieżąca     + + +
Grupowanie towaru w zestawieniach sprzedaży      +  + +
Akcyza węglowa i dowody dostaw        + +
Faktura zbiorcza generowana automatycznie do WZ       + +
KP generowane automatycznie do faktury       + +
Obsługa stanowisk sprzedaży/ RAPORT KASOWY       + +
Tworzenie zestawów , kompletów, skład karty dań/posiłków, gramatura/ilości w produktach         +
Wiele magazynów         +
Korekta do korekty         +
Dokumenty MM, RW, PW         +
Inwentaryzacja na wskazaną datę         +
Inwentaryzacja każdego magazynu osobno na wybraną datę          +
Przeliczanie jednostek miar, magazyn, zakup, sprzedaż         +
Kompletacja towaru / tworzenie zestawów         +
Duplikacja dokumentów         +
Przewalutowanie faktury         +
Modł³ nale¿noœci i zobowiązań         +
Kompensowanie należnościi zobowiązań         +
Moduł kasa-bank         +
Automatyczna kopia bezpieczeństwa         +
Konta administratora i użytkownika         +
Przesyłanie kartoteki towarowej do kas fiskalnych Novitus         +
Wyliczanie ilości do wartości zakupu (np. Tankowanie za 50z³=x litrów)       +  
Zestawienia dla FV RR rozliczające Fundusz Promocji Rynku Rolnego       +  
Opcja „naliczaj stan” + +