ABAK Silver Biznes

 • zastosowanie
 • aktualizacje
 • cennik
 • odpowiedzi

 • slides abak silver k5 600 nbSilver wersja Biznes – program do prowadzenia sprzedaży i zakupu w firmach usługowo-handlowych z  koniecznością wykorzystywania magazynu towarów oraz generowania inwentaryzacji. Silver wersja Biznes współpracuje z drukarkami fiskalnymi oraz czytnikiem kodów kreskowych. Podobnie jak wersja Silver posiada możliwość prowadzenia sprzedaży w wybranej walucie innej niż złoty.

  Jednak na szczególną uwagę zasługuje funkcja przejmowania danych z baz innych stanowisk sprzedaży –  polecane rozwiązanie dla firm zatrudniających mobilnych przedstawicieli handlowych.  

  Wersja Silver Biznes jest wyposażona w bogato rozbudowany system rozliczeń Funduszu Promocji Rynku Rolnego.

  Wersja Silver Biznes posiada możliwość dokonywania sprzedaży i rozliczenia pobieranej akcyzy na węgiel wraz z pełną obsługą dowodów dostaw zwolnionych z akcyzy wraz z zestawieniami ackyzy pobranej i podlegającej rozliczeniu. • abakamber003 kopiowaniePoniżej lista najważniejszych kartotek programu Abak SILVER BIZNES:
  • Magazyn 
  • Kartoteka właściciela wystawcy z funkcją wielofirmowości*
  • Kartoteka kontrahent
  • Kartoteka jednostek miar
  • Kartoteka sposobów płatności 
  • Kartoteka rodzai transportu
  • Kartoteka VAT -u
  • Kartoteka walut
  • Kartoteka typów dokumentów zakupu
  • Kartoteka typów dokumentów magazynowych
  • Kartoteka cen

   


   
 • abaksilver032 kopiowanieWersja Silver Biznes poza dokumentami jakimi dysponuje wersja Silver, posiada:
  • Faktura VAT Zbiorcza do WZ
  • Automatyczne KP
 • abaksilver011

  Wersja Silver Biznes poza opcjami jakimi dysponuje wersja Silver, posiada:

  • Mechanizm synchronizacji baz danych
  • Obsługa drukarek fiskalnych Posnet i Novitus  abaksilver021
  • Inwentaryzacja
  • Obsługa czytnika kodów kreskowych
  • Mechanizm automatycznej zamiany stawek vat 
  • Mechanizm automatycznego przeliczania cen dla zmienionego vatu
  • 3-poziomy cen sprzedaży
  • Waluta inna niż PLN
  • Baza symboli PKWiU
  • Podpowiedź ile mam towaru na stani
  • Podpowiedź ceny zakupu towaru przy sprzedaży towaru
  • Automatyczny Duplikat Faktury vat
  • Podpowiedzi pominiętych numerów Faktur Vat
  • Nadanie dowolnego numeru faktury
  • Dowolna data wystawienia dokumentu np. Wstecz
  • Tworzenie wzoru numeracji dokumentów np. RR/MM,DD/MM/RRRR
  • Klasyfikowanie dokumentu opłacony bądź nieopłacony
  • Pobieranie zapłaty częściowej w dokumentach sprzedaży
  • Wiele wzorów wydruku dokumentów
  • Wydruki na każdym rodzaju drukarki (igłowa, laser, toner)
  • Kopia bezpieczeństwa
  • Logo firmy umieszczone na dokumentach - plik bmp
  • Nagłówek papieru firmowego – plik bmp
  • Wyszukiwanie dokumentów, typ/data
  • Wydruk uwag na dokumentach
  • Ukrywanie nieaktywnych towarów i kontrahentów
  • Przypisanie stałego rabatu kontrahentowi
  • Publikacja dokumentów do pliku PDF
  • Możliwość wysyłania dokumentów sprzedaży oraz zestawień pocztą elektroniczną