Infolinia 731 721 100

Ważna informacja !

Dla usprawnienia kontaktu z działami technicznym oraz handlowym została uruchomiona infolinia.

Numer infolinii 731 721 100 

Infolinia z dniem 1 grudnia 2019r zastąpi dotychczasowe numery kontaktowe :

- działu technicznego tel. 323702343

- działu handlowego tel. 730511333

- działu handlowego tel. 730512333

- działu serwisu kas fiskalnych tel. 605 900 000 

Umowa korzystania z oprogramowania ABAK

Warunki UMOWY LICENCYJNEJ wykorzystywania oprogramowania szczegółowo precyzuzją zakres praw jak i obowiązków Twórcy / Dostawcy oraz Użytkownika. Często Użytkownicy zapominają iż nabywając oprogramowanie nabywają uprawnienia do jego wykorzystywania w określonym zakresie (  w przypadku programów z linii ABAK nabywają prawo do instalacji na jednym stanowisku komputerowym i jednym wystawcą dokumentów ) a nie nabywają własnści utworu samego w sobie. Dlatego też zobowiązani sią do wypełniania całości postanowień zawartej umowy lub zaprzestania korzystania z utworu jakim jest oprogramowanie.

Serwis oprogramowania ABAK

Zapoznaj się ze zmianami jakie od 1 stycznia 2019r

zostają wprowadzone w sekcji

SERWIS OPROGRAMOWANIA ABAK

image.png

 

 

 

 

 

 

 

Nowe obowiązki podatników – powszechne JPK na żądanie

Od 1 lipca 2018 r. wchodzą w życie kolejne przepisy znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT).

Jednolity Plik Kontrolny  nowe struktury JPK na żądanie

Od 1 lipca 2018 r. na żądanie organów podatkowych prowadzących postępowanie podatkowe, czynności sprawdzające lub kontrolę podatkową u podatnika prowadzącego księgowość w formie elektronicznej trzeba będzie dostarczyć (w terminie wynoszącym nie mniej niż 3 dni) Jednolity Plik Kontrolny, obejmujący w zależności od treści żądania:

  • księgi rachunkowe – JPK_KR,

  • wyciąg bankowy – JPK_WB,

  • magazyn – JPK_MAG,

  • faktury VAT – JPK_FA,

  • podatkową księgę przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR,

  • ewidencję przychodów – JPK_EWP.

Osoba, która bez uzasadnienia odmówi udostępnienia JPK na wezwanie organu, zagrożona jest karą, której wysokość w roku 2018 może wynieść 2800 zł.

Więcej artykułów…