Pytania i Odpowiedzi

 

  ABAK AMBER BIZNES   ABAK SILVER ABAK GOLD
 

 

ABAK AMBER EBOOK DLA UŻYTKOWNIKA

 

 

ABAK SILVER EBOOK DLA UŻYTKOWNIKA

 

ABAK GOLD EBOOK DLA UŻYTKOWNIKA

 

2 Zmiana Stawek Vat przy użyciu Matrycy wymiany stawek Abak Amber - Silver 2  Zmiana Stawek Vat przy użyciu Matrycy wymiany stawek Abak Gold
2

Numeracja faktur od Nowego Roku - ebook

2 Zakończenie okresu subskrybcji - odnowienie dostępu - Płatność on-line 
2 Ustawianie numeracji faktur w styczniu 2022 na grudzień 2021 - wystawianie faktur na poprzedni rok 2 Pobieranie aktualizacji lub instalatora programu ze strony www.xbase.pl
2 Aktualizacja daty subskrybcji 2 Uzupełnienie numeru Umowy Licencyjnej / wprowadzenie danych wystawcy faktur           
2  Pomocnik inwentaryzacji - ebook 2 

 Przypisanie kodu GTU do towaru Abak Gold

2 Inwentaryzacja w programie ABAK SILVER  2

 

 Inwentaryzacja w programie ABAK GOLD 

2

KODY grup towaru GTU, MPP  i inne nowe oznaczenia na dokumentach sprzedaży     

2

 Rejestracja Nowej Wersji programu ABAK MAX

 2

Kopia zapasowa bazy danych faktur ABAK GOLD

2

 Kopia zapasowa bazy danych faktur ABAK AMBER I SILVER 

2

 Zmiana numeracji dokumentów sprzedaży i zakupu 

2

Ustawienie własnego wyglądu numeracji dokumentów

2

Weryfikacja kontrahenta Biała Lista Podatników Vat

 2

JPK_FA - Generowanie pliku ( zestawienie faktur do 5 lat wstecz ) na żądanie Urzędu Skarbowego w programie ABAK AMBER i SILVER 

2

JPK_FA - Generowanie pliku ( zestawienie faktur do 5 lat wstecz ) na żądanie Urzędu Skarbowego w programie ABAK GOLD

 2

JPK_VAT(3) - Generowanie pliku .xml z programu ABAK AMBER i SILVER

2 JPK_VAT7M oraz JPK_VAT7K - Generowanie pliku z programu ABAK AMBER i SILVER 2

JPK_VAT(3) - Generowanie pliku .xml z programu ABAK GOLD

2 JPK_VAT7M oraz JPK_VAT7K - Generowanie pliku z pliku ABAK GOLD 2

SPLIT PAYMENT oznaczenie faktur MPP w programie ABAK AMBER i SILVER

2

SPLIT PAYMENT oznaczenie faktur MPP w programie ABAK GOLD

2

Komunikat w programie " WYSTAWCA ZABLOKOWANY " co robić w takim wypadku

2

Pobieranie aktualizacji programu w czasie aktywnej subskrybcji program ABAK AMBER i SILVER

2

Pobieranie aktualizacji programu w czasie aktywnej subskrybcji program ABAK GOLD

2

Sprzedaż wyrobów objętych CN Dowody Dostaw / Zestawienia w programie ABAK SILVER

 2

 Tworzenie dokumentu Faktura Korekta do istniejącego dokumentu Faktury Korekty tzw. Korekta do Korekty

2 Sprzedaż w innej walucie  2

Zestawienie dokumentów sprzedaży w programie ABAK AMBER i SILVER

2

Faktura końcowa do faktury zaliczki w programie ABAK AMBER i SILVER

2

Faktura Sprzedaży - wystawianie KROK po Kroku w programie ABAK AMBER i SILVER

2

Jak wypisać notę korygującą błąd w danych firmy 

2

Domyślny typ płatności GOTÓWKA / PRZELEW - jak ustawić w programie ABAK AMBER i SILVER

2

Faktura Nabywca / Odbiorca 

2

Korekta faktury Vat w programie ABAK AMBER i SILVER

2

Faktura zakupu - wprowadzanie towaru do magazynu w programie ABAK SILVER

2

Spłacanie należności w programie ABAK GOLD

2

Spłacanie zobowiązań w programie ABAK GOLD

2

Dokumenty kasowe w programie ABAK GOLD

 2  Tworzenie dodatkowych magazynów w programie ABAK GOLD  2

 

3 poziomy cen sprzedaży w ABAK GOLD - jak z nich korzystać ?

 

2 Dokumenty kasa / bank w programie ABAK GOLD 2 Należności - jak spłacać należności w programie ABAK GOLD
2 Należności - oznaczanie opłaconych należności w programie ABAK AMBER oraz ABAK SILVER - weryfikacja nie opłaconych należności  2

Pobieranie z GUS danych kontrahenta, podczas wypisywania dokumentu sprzedaży

2 Sprzedaż w wielu walutach w programie Silver ( oddzielna numeracja dla każdej obsługiwanej waluty ) 2 Wypisywanie faktury końcowej do faktury zaliczki w programie Abak Amber i Silver