Nowe obowiązki podatników – powszechne JPK na żądanie

Od 1 lipca 2018 r. wchodzą w życie kolejne przepisy znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT).

Jednolity Plik Kontrolny  nowe struktury JPK na żądanie

Od 1 lipca 2018 r. na żądanie organów podatkowych prowadzących postępowanie podatkowe, czynności sprawdzające lub kontrolę podatkową u podatnika prowadzącego księgowość w formie elektronicznej trzeba będzie dostarczyć (w terminie wynoszącym nie mniej niż 3 dni) Jednolity Plik Kontrolny, obejmujący w zależności od treści żądania:

 • księgi rachunkowe – JPK_KR,

 • wyciąg bankowy – JPK_WB,

 • magazyn – JPK_MAG,

 • faktury VAT – JPK_FA,

 • podatkową księgę przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR,

 • ewidencję przychodów – JPK_EWP.

Osoba, która bez uzasadnienia odmówi udostępnienia JPK na wezwanie organu, zagrożona jest karą, której wysokość w roku 2018 może wynieść 2800 zł.

Aktualizacje oprogramowania Abak 2018

Programy Abak posiadają generatory plików JPK_VAT2 oraz pierwszą edycję JPK_VAT3. Kolejne zmiany i aktualizacje będą ukazywały się zgodnie z terminarzem obowiązywania zmian.

W styczniu i lutym 2018r wprowadzone zostaną generatory danych zgromadzonych w oprogramowaniu Abak takie jak :

faktury VAT – JPK_FA 

magazyn    – JPK_MAG

Wprowadzane zmiany dotykają każdego przedsiębiorcy nie zależnie od ilości wystawianych faktur Vat  i dlatego warto zapewnić sobie dostęp do swobodnego pobierania aktualizacji programów Abak.

 

 

JPK obowiązkowe od stycznia 2018 roku

Terminy przygotowania JPK

W przypadku JPK_VAT podatnik obowiązany jest przesyłać plik cyklicznie, zawsze nie później niż 25 dnia miesiąca po raportowanym miesiącu. Nie ma znaczenia, czy plik wysyłany jest łącznie z deklaracją VAT, czy też nie – dopuszczalne jest rozłączenie tych czynności. Nie ma również związku pomiędzy wysyłką pliku, a zapłatą podatku VAT za dany okres.

W przypadku pozostałych plików JPK:

 • księgi rachunkowe – JPK_KR
 • wyciąg bankowy – JPK_WB
 • magazyn – JPK_MAG
 • faktury VAT – JPK_FA
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR
 • ewidencja przychodów – JPK_EWP.

- termin wyznaczany jest przez organ skarbowy w postępowaniu kontrolnym.

Organ będzie mógł zatem w przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy wykorzystaniu programów komputerowych wystąpić do podatnika o:

 • przekazanie całości lub części ksiąg podatkowych,
 • przekazanie dowodów księgowych.

Obowiązek przekazywania danych w formacie JPK dotyczy wyłącznie okresów liczonych od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających taki obowiązek, tj.:

 • dotyczy danych począwszy od 1 lipca 2018 r. – w przypadku mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw,
 • dotyczy danych począwszy od 1 lipca 2016 r. – w przypadku dużych przedsiębiorstw.

W przepisach nie wskazuje się terminu żądania ksiąg podatkowych, w tym w formacie JPK. Powinny one w ramach postępowania zostać przekazane na wezwanie kontrolującego. W efekcie, jeśli podatnik prowadzi księgi w formie programów komputerowych, powinny być one przekazane niezwłocznie.

adw. Łukasz Wieszczeczyński

Kancelaria prawna TWZ Tabędzka - Wieszczeczyński - Zagierska

artykuł zaczerpnięty z portalu vat.pl