Umowa korzystania z oprogramowania ABAK

Warunki UMOWY LICENCYJNEJ wykorzystywania oprogramowania szczegółowo precyzuzją zakres praw jak i obowiązków Twórcy / Dostawcy oraz Użytkownika. Często Użytkownicy zapominają iż nabywając oprogramowanie nabywają uprawnienia do jego wykorzystywania w określonym zakresie (  w przypadku programów z linii ABAK nabywają prawo do instalacji na jednym stanowisku komputerowym i jednym wystawcą dokumentów ) a nie nabywają własnści utworu samego w sobie. Dlatego też zobowiązani sią do wypełniania całości postanowień zawartej umowy lub zaprzestania korzystania z utworu jakim jest oprogramowanie.