AKTUALIZACJE oprogramowania ABAK

Zapoznaj się ze zmianami jakie od 1 stycznia 2019r 

zostają wprowadzone w sekcji 

CENNIK OPROGRAMOWANIA ABAK

cennik.png