Nowe obowiązki podatników – powszechne JPK na żądanie

Od 1 lipca 2018 r. wchodzą w życie kolejne przepisy znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT).

Jednolity Plik Kontrolny  nowe struktury JPK na żądanie

Od 1 lipca 2018 r. na żądanie organów podatkowych prowadzących postępowanie podatkowe, czynności sprawdzające lub kontrolę podatkową u podatnika prowadzącego księgowość w formie elektronicznej trzeba będzie dostarczyć (w terminie wynoszącym nie mniej niż 3 dni) Jednolity Plik Kontrolny, obejmujący w zależności od treści żądania:

  • księgi rachunkowe – JPK_KR,

  • wyciąg bankowy – JPK_WB,

  • magazyn – JPK_MAG,

  • faktury VAT – JPK_FA,

  • podatkową księgę przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR,

  • ewidencję przychodów – JPK_EWP.

Osoba, która bez uzasadnienia odmówi udostępnienia JPK na wezwanie organu, zagrożona jest karą, której wysokość w roku 2018 może wynieść 2800 zł.